Een nieuw project: de oprichting van een geitenfarm.

De afgelopen jaren heeft Adopteer een Geit ruim 300 geiten uitgezet onder tienermoeders en hen ondersteund door middel van groepsbijeenkomsten, de organisatie van educatieve activiteiten, informatie en advies. De benodigde geiten zijn daarbij steeds aangeschaft op de lokale markten. Het voorliggende project voorziet echter in het opzetten van een ‘geitenfarm’, waarmee het mogelijk wordt om in de toekomst zelf de benodigde geiten te produceren. Dit biedt een aantal voordelen. In de eerste plaats komt dit de duurzaamheid van het project ten goede en maakt dit de organisatie op termijn minder afhankelijk van externe gelden. Tevens kan door de productie van geiten in eigen hand te nemen, beter worden toegezien op de kwaliteit van de geiten. Daarnaast is het de bedoeling dat de farm gaat functioneren als opleidingscentrum en tienermoeders met de aanwezige expertise en voorzieningen ondersteunt bij het opzetten van eigen activiteiten op dit vlak, waarmee zij een eigen inkomen kunnen genereren. Tenslotte wordt met de farm werkgelegenheid gecreëerd.

Om dit mogelijk te maken is Adopteer een Geit in samenwerking met Wilde Ganzen een wervingscampagne gestart die tot doel heeft de benodigde gelden te verwerven. In totaal gaat het om een bedrag van 24.000,- euro. Het streven is dit bedrag in het najaar van 2018/begin 2019 te werven zodat voorjaar 2019 begonnen kan worden met de bouw en inrichting van de boerderij, de aanschaf van de dieren en het aanstellen van personeel.

Het uiteindelijke doel is het zelfstandig functioneren van de farm en de productie van ca. 100 geiten per jaar die onder tienermoeders kunnen worden uitgezet. Doorberekeningen van het project laten zien dat, wanneer het lukt de investerings- en startkosten ter waarde van 24.000,- euro te financieren, het project daarna financieel zelfstandig verder zou kunnen draaien.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? Dit kan door uw gift over te maken op rekeningnummer NL68 SNSB 0927 5665 75 onder vermelding van “geitenfarm”.

Via deze site en nieuwsbrief houden wij u dan op de hoogte van de verdere ontwikkeling van dit project.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Wilde Ganzen, www.wildeganzen.nl, rekeningnummer NL53INGB000 00 40 000.

Logo van Wilde Ganzen


Nabwire Angelina

Nabwire werd veel te jong zwanger. Ze moest stoppen met haar school en verloor hierdoor het zicht op een toekomst. Gelukkig kon ze meedoen aan het Adopteer een Geit project. Tijdens de bijeenkomsten met andere tienermeisjes werd ze weer gemotiveerd om terug naar school te gaan. Maar kort daarna overleed Nabwires vader aan AIDS. Nabwire moest toch weer stoppen met school. Dankzij de organisatie PEFO kon haar schoolgeld wel worden betaald. Ook de vervolgopleiding tot verpleegster wordt gedeeltelijk door PEFO bekostigd. Voor het gedeelte dat Angeline zelf moet betalen gebruikt ze de geiten. Toen haar eerste geit kleintjes kreeg, kon ze een geit teruggeven aan het project. Een andere geit is verkocht voor schoolgeld. Op dit moment zijn er drie geiten waarvan er twee weer snel kleintjes zullen krijgen. Voor het schoolgeld voor haar zoontje komen de nieuwe geiten goed van pas! Nabwire is erg blij dat er nieuwe hoop is voor haar en haar zoontje!


Interview met Justine Ojambo- oprichter PEFO Uganda

Justine Ojambo is oprichter van PEFO Uganda. Hij en zijn twee broers werden zelf op jonge leeftijd wees. Ze hadden het geluk dat een Nederlandse missionaris hen ondersteuning bood. Daarom konden zij naar school en zelfs naar de universiteit. PEFO is opgericht door de 3 broers met het idee om ook andere weeskinderen de mogelijkheid te geven naar school te kunnen gaan. In dit interview vertelt Justine over de situatie van tienermoeders in zijn omgeving. Hij legt uit hoe belangrijk het is dat ook zij weer terug gaan naar school.


Nandera Rose Mary

Nandera werd zwanger toen ze nog maar 14 jaar oud was. Haar moeder stuurde haar weg. Nandera moest maar gaan trouwen. Dit was een heel moeilijke periode voor Nandera. Gelukkig mocht ze toch terugkomen bij haar moeder. Via een vriendin hoorde ze van het geitenproject van PEFO. Nandera deed mee en ontving een geit. Ook deed ze mee aan de naailessen die door PEFO werden gegeven. De geit kreeg jongen, 3 ervan verkocht ze. Nandera investeerde een deel in haar akkertje. Van de opbrengst hiervan kocht ze een nieuw stukje land. Inmiddels heeft Nandera haar eigen naaimachine kunnen kopen door middel van het geitenproject. Ze verdient nu zo’n €10,- per maand met het maken van kleding. Ze heeft nog 3 geiten en de moedergeit, die weer zwanger is. Ze vindt het zo fijn om een inkomen te hebben. Haar zoontje kan nu naar school, zonder problemen te hebben over schoolgeld.