De geitenfarm is een feit!

Het is zover! Het Adopteer een Geit project heeft zijn eigen geitenboerderij!

Middenin het gebied waar Adopteer een Geit werkt voor de tienermoeders, is een stuk land klaargemaakt voor het houden van geiten. Het land is omheind zodat de geiten niet weg kunnen lopen en aan de gewassen van andermans akkertjes gaan knabbelen of gestolen worden. Er is een pijpleiding aangelegd van het meer naar het land, zodat er altijd water beschikbaar is en zijn er twee bovengrondse en een ondergrondse watercontainers geplaatst voor de opslag van het water. Op het land staat een grote schuur waar de geiten onderdak hebben, een kleine schuur voor de opslag van allerlei noodzakelijk materiaal en een onderkomen voor de 5 mensen die op de geitenfarm werken.

Op dit moment zijn 155 geiten aangeschaft. Aan het eind van dit jaar zullen dit er 220 zijn. De bouw van de boerderij heeft door verschillende omstandigheden vertraging opgelopen. Toen het bijna klaar was, ging het land in lockdown vanwege Corona, maar nu is het toch eindelijk af. Het fokken kan gaan beginnen. Het streven is dat de geitenfarm na ca. 3 jaar zelfstandig zal kunnen functioneren.

Naast dat de geitenfarm bedoeld is om het project uiteindelijk meer zelfvoorzienend te laten worden, heeft het ook op de korte termijn al een meerwaarde. Het levert werkgelegenheid op voor de lokale gemeenschap en het biedt een lokale markt voor kwalitatief goede geiten. Uiteraard zullen er zo snel mogelijk (zwangere) geiten worden uitgezet onder de tienermoeders en zullen zij op termijn weer een klein geitje teruggeven aan de boerderij. Tegelijkertijd biedt de boerderij een goede plek om de tienermoeders en andere geïnteresseerden kennis en vaardigheden bij te brengen in het houden van geiten.

Al met al hopen en verwachten we dat deze geitenfarm veel impact zal hebben in de gemeenschap!

Giften voor het verder ontwikkelen van de geitenfarm zijn nog steeds welkom.
U kunt een gift overmaken naar NL68 SNSB 0927 5665 75 t.n.v. Adopteer een Geit onder vermelding van ‘Geitenfarm’

Logo van Wilde Ganzen
Dit project is tot stand gekomen met dank aan gulle giftgevers en Wilde Ganzen

De geitenschuur De geitenschuur
De geitenDe geiten
De ondergrondse watercontainerDe ondergrondste watercontainer
De bovengronde watercontainersDe bovengrondse watercontainers