Geitenceremonie

50 geiten uitgedeeld aan 50 tienermoeders

Op zaterdag 5 november 2022 is er weer een geitenceremonie georganiseerd! De laatste ceremonie is alweer een aantal jaar geleden. Door Corona en ook doordat PEFO druk bezig was met het bouwen van de geitenboerderij. De ceremonie was daarom weer extra bijzonder!

Er zijn 50 geiten uitgedeeld aan 50 tienermoeders. De jonge moeders waren enorm blij met hun geit. Een geit levert een goede inkomstenbron op, door de geitenmelk en ook door de jongen die hopelijk snel geboren worden en weer verkocht kunnen worden. De moeders gaan ook deelnemen aan een programma waarbij ze met groepsgesprekken en begeleiding worden aangemoedigd en geholpen om terug te keren naar school of werk. En ook om sterker te staan, grenzen aan te kunnen geven naar mannen etc. Een doel van de ceremonie was ook om de jonge vrouwen en hun kinderen weer onderdeel te laten zijn van de gemeenschap, waar ze vaak uit verstoten werden. Daarom werden er lokale leiders en familieleden uitgenodigd en werd het zo groots gevierd, met een heuse brass-band!

De moeders kregen een contract waarin zij hebben getekend dat ze een van de jongen van de geit ook weer teruggeven aan de geitenboerderij van PEFO. Op die manier blijft ook de geitenboerderij draaien.

Geitenceremonie De geitenceremonie
De bandDe band
Man in wit deelt geit uitMan in wit deelt geit uit
Moeders met kind en geitMoeders met kind en geit