Nieuwe kansen voor tienermoeders

Doelgroep

De doelgroep van Adopteer een Geit bestaat uit tienermoeders in Oeganda. Ongehuwde tienermoeders vormen een groep die vaak onder zeer moeilijke omstandigheden leeft. De strenge opvattingen met betrekking tot ‘seks voor het huwelijk‘ en ongehuwde zwangerschappen, maken dat de jonge moeders vaak te maken krijgen met sterk afwijzende reacties van hun ouders en gemeenschap, met als gevolg dat zij hun toekomst, bv. in de vorm van een ‘goed huwelijk’, kwijt raken en zij als een schande gezien worden voor hun familie. Daarnaast zien zij zich veelal door de omstandigheden gedwongen om te stoppen met hun schoolopleiding en hebben moeilijkheden om, in een toch al door armoede gekenmerkte omgeving, in hun levensonderhoud te voorzien.

Dit alles leidt ertoe dat wanneer meisjes onbeschermde seks hebben en zwanger raken, velen van hen een poging doen tot abortus. Door de taboes en wetgeving op dit gebied in Oeganda, wordt dit zelden op een professionele manier gedaan, met alle mogelijke gevolgen van dien voor hun gezondheid.

Daarnaast vormt HIV/AIDS ook onder tienermoeders een serieus probleem en zijn zij regelmatig slachtoffer van (seksueel) geweld.

Ondersteuning uit omgeving

Het empoweren van de tienermoeders kan alleen succesvol verlopen door ook een omgeving te creëren waarin zij worden ondersteund. Daarom wordt geprobeerd ouders en lokale leiders actief bij activiteiten te betrekken. Een belangrijke activiteit in dit opzicht is het organiseren van een ceremonie in de lokale gemeenschap waarbij de geiten worden overgedragen aan de tienermoeders en waar ook de ouders en plaatselijke leiders bij worden uitgenodigd. Het doel hiervan is om een verandering teweeg te brengen in de houding van ouders en community leiders ten opzichte van ongetrouwde (tiener)moeders en meer acceptatie van deze groep te bewerkstelligen.