Resultaten

Het Adopteer een Geit project loopt goed. Sinds de start van het project in 2012 hebben 210 tienermoeders een geit gekregen. De vraag is wat dit voor de deelnemers heeft opgeleverd en op welke wijze het krijgen van een geit en de ondersteuning die zij daarbij gehad hebben, van invloed is geweest op hun leven. Nu, vijf jaar later, kan de volgende balans worden opgemaakt.

Start

PEFO Uganda startte het Adopter een Geit project in 2012 met als doel de kloof tussen de tienermoeders en hun ouders te overbruggen en de meisjes economisch ‘sterker’ te maken. Dit, door hen een geit te geven en hen te trainen in de verzorging daarvan, maar ook in activiteiten, zoals bijvoorbeeld het maken van kleding, waarmee zij in hun levensonderhoud zouden kunnen voorzien. De eerste pilot bereikte een groep van 30 tienermoeders die allemaal een geit ontvingen om daarmee in het onderhoud van henzelf en hun kinderen te voorzien. In September 2015 was het aantal tienermoeders dat meedeed aan het project en een geit had ontvangen, toegenomen tot 210 en waren er 7 groepen van tienermoeders met elk 30 leden.

De geiten

Vandaag de dag (begin 2017) zijn er 335 geiten in het gebied (163 moedergeiten en 172 jongen). Daarnaast heeft PEFO 103 jonge geitjes terugontvangen die weer kunnen worden verspreid onder andere tienermoeders.

De tienermoeders

Naast het krijgen van een geit heeft hun deelname aan het project de tienermoeders ook een aantal andere zaken opgeleverd. Zo zijn in totaal 83 tienermoeders weer teruggekeerd naar school en hebben hun opleiding af kunnen ronden. Van hen hebben 27 een beroepsopleiding tot kapster of in de catering gevolgd en 45 van hen hebben binnen PEFO een training gevolgd in het maken van kleding of het houden van legkippen. De counseling die de moeders krijgen tijdens hun deelname aan het Adopteer een Geit project, blijkt daarbij een belangrijke rol te spelen in het motiveren van de moeders om weer terug te gaan naar school.

De geiten die de tienermoeders ontvangen hebben, leverden in veel gevallen meer op dan alleen de melk. Veel tienermoeders heeft de geit een goede bron van inkomsten opgeleverd, bijvoorbeeld door de nakomelingen van de geit te verkopen en van de opbrengst een naaimachine aan te schaffen. Onderstaand overzicht laat zien hoe een aantal van hen de inkomsten van hun geit hebben benut:

• 7 van de tienermoeders hebben met de nieuwe inkomsten een naaimachine aangeschaft;
• 1 van hen besteedde het geld aan de aanschaf van een stuk land;
• 1 verkocht de geiten om haar moeder te helpen dakplaten voor hun huis te kopen;
• 2 verruilden de geiten voor varkens, die meer waard zijn en voor hogere inkomsten kunnen zorgen;
• 1 startte een winkelstalletje met tweedehands kleding;
• 30 van hen verkopen jaarlijks een geit om daarmee hun schoolgeld te kunnen betalen.

Conclusie

Het Adopteer een Geit project heeft bewezen een belangrijke positieve verandering te kunnen bewerkstelligen in de levens van verschillende tienermoeders in zuid-oost Oeganda (Busia district). Meer dan 80 tienermoeders zijn teruggegaan naar school. Daarbij gaat het vooral om beroepsopleidingen. Een groot aantal van hen heeft daar inmiddels ook een diploma behaald.

Dat neemt niet weg dat het voor veel van hen moeilijk blijkt om na het afronden van hun opleiding daadwerkelijk een eigen kleine onderneming te starten. Voor anderen blijft het moeilijk om terug te keren naar school, door de vele verantwoordelijkheden die ze thuis hebben, waaronder de zorg voor hun kind(eren). Vandaar dat Adopteer een Geit en PEFO continu op zoek zijn naar nieuwe, aanvullende vormen van ondersteuning voor deze tienermoeders en hun kinderen.