Visie en missie

Visie

Adopteer een Geit wil door middel van haar activiteiten bijdragen aan het verbeteren van de sociale en economische positie, de gezondheidssituatie en sociale acceptatie van kwetsbare meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden.

Missie

Het doel van Adopteer een Geit is om alleenstaande tienermoeders (ongeveer 14 – 16 jaar oud) in Oeganda een toekomstperspectief te bieden door hen te stimuleren en ondersteunen in hun ontwikkeling en zo mogelijk weer terug te laten keren naar school.

Adopteer een Geit gelooft dat door het verbeteren van de educatieve en economische situatie van deze jonge vrouwen en hun omgeving, zij ‘empowered’ kunnen worden om zelf hun eigen beslissingen te nemen en hun positie in de lokale gemeenschap te versterken. Op termijn kunnen daarmee ook problemen rondom AIDS en seksualiteit worden voorkomen.

Daarom richt het project zich naast het beschikbaar stellen van een geit, ook op het geven van voorlichting en advies, het ontwikkelen van vaardigheden en van activiteiten die het de tienermoeders mogelijk maken hun eigen inkomsten te genereren. Tegelijkertijd wordt daarmee het zelfvertrouwen van de tienermoeders en hun positie in de plaatselijke gemeenschap bevorderd.

Stichting Adopteer een Geit en PEFO, de Oegandese partnerorganisatie waarmee wordt samengewerkt, dragen hiermee bij aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (2016-20130) waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar de doelen 1. het opheffen van armoede, 4. onderwijs voor iedereen, en 5. gelijke rechten voor meisjes en vrouwen.