Geitenceremonie

De geitenceremonie

50 geiten uitgedeeld aan 50 tienermoeders

Op zaterdag 5 november 2022 is er weer een geitenceremonie georganiseerd! De laatste ceremonie is alweer een aantal jaar geleden. Door Corona en ook doordat PEFO druk bezig was met het bouwen van de geitenboerderij. De ceremonie was daarom weer extra bijzonder!

Er zijn 50 geiten uitgedeeld aan 50 tienermoeders. De jonge moeders waren enorm blij met hun geit. Een geit levert een goede inkomstenbron op, door de geitenmelk en ook door de jongen die hopelijk snel geboren worden en weer verkocht kunnen worden. De moeders gaan ook deelnemen aan een programma waarbij ze met groepsgesprekken en begeleiding worden aangemoedigd en geholpen om terug te keren naar school of werk. En ook om sterker te staan, grenzen aan te kunnen geven naar mannen etc. Een doel van de ceremonie was ook om de jonge vrouwen en hun kinderen weer onderdeel te laten zijn van de gemeenschap, waar ze vaak uit verstoten werden. Daarom werden er lokale leiders en familieleden uitgenodigd en werd het zo groots gevierd, met een heuse brass-band!

De moeders kregen een contract waarin zij hebben getekend dat ze een van de jongen van de geit ook weer teruggeven aan de geitenboerderij van PEFO. Op die manier blijft ook de geitenboerderij draaien.

Geitenceremonie De geitenceremonie
De bandDe band
Man in wit deelt geit uitMan in wit deelt geit uit
Moeders met kind en geitMoeders met kind en geit

Een jaar niet naar school…

Waarom meisjes extra kwetsbaar zijn in deze pandemie

Een jaar niet naar school, dat is in Uganda de realiteit voor zo’n 15 miljoen kinderen. Net als in Nederland werden de scholen in Uganda vrij snel na de uitbraak van Covid in begin 2020 gesloten. En pas nu, begin 2021 gaan er Langzaamaan weer klassen open.

De impact die deze lange schoolsluiting heeft op de kinderen en jongeren in Uganda is enorm. In Nederland hoor je veel over leerachterstanden die kwetsbare kinderen oplopen en over psychische problemen bij jongeren. In Uganda zijn de kinderen op het platteland eigenlijk allemaal kwetsbaar. Niet naar school betekent voor hen sowieso een enorme leerachterstand omdat thuisonderwijs geen optie is zonder de beschikbare middelen als internet / tv / papieren materiaal. En veel erger nog, veel kinderen hebben afgelopen jaar doorgebracht op de suikerrietplantages of op het land om te werken als heel goedkope arbeidskracht… Naast de toename van kinderarbeid is onder de jongeren het aantal tienerzwangerschappen en gevallen van (seksueel) geweld enorm toegenomen. Meisjes die niet naar school gaan zijn extra kwetsbaar.

Het blijkt nog maar eens hoe belangrijk onderwijs is; niet alleen voor de toekomst (waar we altijd op hameren) maar ook voor het heden, voor alledag. De school is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren in een veilige beschermde omgeving kunnen opgroeien en om te voorkomen dat nog meer meisjes te vroeg moeder worden.

Om naar school te kunnen gaan is er wel schoolgeld nodig! Ook dat is sinds de pandemie een nog groter probleem. Het leven is duurder geworden omdat prijzen voor basisbehoeften enorm gestegen zijn. De reserves voor schoolgeld raken op.

Vandaar dat we een beroep doen op jou;

Help je mee om meisjes in Uganda naar school te laten gaan en zo (weer) kind te kunnen zijn?

Een jaar schoolgeld voor een kind op de basisschool kost: €58,- Voor een niet-overheidsschool is dat wat duurder (maar is de kwaliteit van onderwijs vaak wel beter): €92,- Je kunt een gift overmaken naar NL68 SNSB 0927 5665 75 t.n.v. Adopteer een Geit onder vermelding van ‘onderwijs’

Ook kan je natuurlijk een geit adopteren voor de tienermoeders. In het ‘pakket’ van een geadopteerde geit zit ook een stuk voorlichting en training onder andere op het gebied van reproductive health.

Suikerriet plantage
Geiten

De geitenfarm is een feit!

De geitenschuur

Het is zover! Het Adopteer een Geit project heeft zijn eigen geitenboerderij!

Middenin het gebied waar Adopteer een Geit werkt voor de tienermoeders, is een stuk land klaargemaakt voor het houden van geiten. Het land is omheind zodat de geiten niet weg kunnen lopen en aan de gewassen van andermans akkertjes gaan knabbelen of gestolen worden. Er is een pijpleiding aangelegd van het meer naar het land, zodat er altijd water beschikbaar is en zijn er twee bovengrondse en een ondergrondse watercontainers geplaatst voor de opslag van het water. Op het land staat een grote schuur waar de geiten onderdak hebben, een kleine schuur voor de opslag van allerlei noodzakelijk materiaal en een onderkomen voor de 5 mensen die op de geitenfarm werken.

Op dit moment zijn 155 geiten aangeschaft. Aan het eind van dit jaar zullen dit er 220 zijn. De bouw van de boerderij heeft door verschillende omstandigheden vertraging opgelopen. Toen het bijna klaar was, ging het land in lockdown vanwege Corona, maar nu is het toch eindelijk af. Het fokken kan gaan beginnen. Het streven is dat de geitenfarm na ca. 3 jaar zelfstandig zal kunnen functioneren.

Naast dat de geitenfarm bedoeld is om het project uiteindelijk meer zelfvoorzienend te laten worden, heeft het ook op de korte termijn al een meerwaarde. Het levert werkgelegenheid op voor de lokale gemeenschap en het biedt een lokale markt voor kwalitatief goede geiten. Uiteraard zullen er zo snel mogelijk (zwangere) geiten worden uitgezet onder de tienermoeders en zullen zij op termijn weer een klein geitje teruggeven aan de boerderij. Tegelijkertijd biedt de boerderij een goede plek om de tienermoeders en andere geïnteresseerden kennis en vaardigheden bij te brengen in het houden van geiten.

Al met al hopen en verwachten we dat deze geitenfarm veel impact zal hebben in de gemeenschap!

Giften voor het verder ontwikkelen van de geitenfarm zijn nog steeds welkom.
U kunt een gift overmaken naar NL68 SNSB 0927 5665 75 t.n.v. Adopteer een Geit onder vermelding van ‘Geitenfarm’

Logo van Wilde Ganzen
Dit project is tot stand gekomen met dank aan gulle giftgevers en Wilde Ganzen

De geitenschuur De geitenschuur
De geitenDe geiten
De ondergrondse watercontainerDe ondergrondste watercontainer
De bovengronde watercontainersDe bovengrondse watercontainers

Geen honger dankzij Corona noodfonds!

Dankzij de royale giften die zijn binnengekomen na de oproep voor het Corona Noodfonds in april, hebben de mensen voor wie Adopteer een Geit werkt, nauwelijks honger hoeven te lijden.

Ajambo Rosemary (15) vertelt het volgende ‘Vanaf 20 maart 2020 kon ik mijn zelfgemaakte drank niet meer verkopen. Mijn geld raakte binnen een paar dagen op. Ik was zo bezorgd. Maar gelukkig redde de organisatie die mij eerder al een geit had gegeven, mij en mijn 2 kinderen van de honger. Ik kreeg maismeel, bonen, zout en zeep.‘

Aan 250 tienermoeders en 750 ouderen en hun (klein)kinderen zijn voedselpakketten uitgedeeld en hygiëne-artikelen. Ook zijn er medicijnen verstrekt aan de dichtstbijzijnde gezondheidscentra, speciaal voor deze kwetsbare mensen.

Helaas is Corona nog niet weg. De besmettingen nemen nog toe. De toekomst is nog zeer onzeker. Maar de lockdown is inmiddels opgeheven. Mensen hebben weer toegang tot hun akkertjes en de markten. Ze kunnen vooralsnog weer zelf voor hun voedsel en inkomen zorgen. So far so good…

U kunt nog steeds uw bijdrage voor het noodfonds overmaken.
Voor €25,- is er genoeg eten voor een maand voor een huishouden (tienermoeder en kinderen)

U kunt een gift overmaken naar NL68 SNSB 0927 5665 75 t.n.v. Adopteer een Geit onder vermelding van ‘Noodfonds Corona’

Logo van Wilde Ganzen

Noodfonds grannies
Noodfonds grannies 2

<


Noodoproep: Corona in Oeganda

Nu ook in Oeganda het Corona virus is binnengekomen, graag uw aandacht voor de tienermoeders en hun kinderen. De tienermoeders worden met name hard getroffen door de lockdown, de maatregelen die in Oeganda zijn genomen om het land te beschermen tegen verdere verspreiding van het virus. Scholen zijn gesloten, markten en winkeltjes zijn dicht. ‘Social distancing is the way to go’. En dit wordt soms met harde hand gehandhaafd…

Dankzij de geiten lukte het de tienermoeders lange tijd om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Nu echter iedereen thuis moet blijven en de markten en winkeltjes dicht zijn, missen zij gelijk hun bron van inkomsten. En genoeg reserves hadden ze nog niet opgebouwd.

Om de meest kwetsbare mensen te helpen, zoals tienermoeders en ook ouderen en hun (klein)kinderen, heeft PEFO een noodfonds opgericht. Van dit noodfonds worden voedselpakketten (denk aan maismeel, bonen) en zeep uitgedeeld. Ook is het bedoeld om producten als zeep, handschoentjes en mondkapjes en thermometers te kunnen bekostigen en een aantal belangrijke medicijnen / medische kosten, voor als mensen toch ziek worden.

Help je mee om dit noodfonds mogelijk te maken?
Voor €25,- is er genoeg eten voor een maand voor een huishouden (tienermoeder en kinderen)
U kunt een gift overmaken naar NL68 SNSB 0927 5665 75 t.n.v. Adopteer een Geit onder vermelding van ‘Noodfonds Corona’

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Wilde Ganzen die de opbrengst van het noodfonds zal verdubbelen!

Logo van Wilde Ganzen

Noodfonds grannies
Noodfonds grannies 2

<


Een nieuw project: de oprichting van een geitenfarm.

De afgelopen jaren heeft Adopteer een Geit ruim 300 geiten uitgezet onder tienermoeders en hen ondersteund door middel van groepsbijeenkomsten, de organisatie van educatieve activiteiten, informatie en advies. De benodigde geiten zijn daarbij steeds aangeschaft op de lokale markten. Het voorliggende project voorziet echter in het opzetten van een ‘geitenfarm’, waarmee het mogelijk wordt om in de toekomst zelf de benodigde geiten te produceren. Dit biedt een aantal voordelen. In de eerste plaats komt dit de duurzaamheid van het project ten goede en maakt dit de organisatie op termijn minder afhankelijk van externe gelden. Tevens kan door de productie van geiten in eigen hand te nemen, beter worden toegezien op de kwaliteit van de geiten. Daarnaast is het de bedoeling dat de farm gaat functioneren als opleidingscentrum en tienermoeders met de aanwezige expertise en voorzieningen ondersteunt bij het opzetten van eigen activiteiten op dit vlak, waarmee zij een eigen inkomen kunnen genereren. Tenslotte wordt met de farm werkgelegenheid gecreëerd.

Om dit mogelijk te maken is Adopteer een Geit in samenwerking met Wilde Ganzen een wervingscampagne gestart die tot doel heeft de benodigde gelden te verwerven. In totaal gaat het om een bedrag van 24.000,- euro. Het streven is dit bedrag in het najaar van 2018/begin 2019 te werven zodat voorjaar 2019 begonnen kan worden met de bouw en inrichting van de boerderij, de aanschaf van de dieren en het aanstellen van personeel.

Het uiteindelijke doel is het zelfstandig functioneren van de farm en de productie van ca. 100 geiten per jaar die onder tienermoeders kunnen worden uitgezet. Doorberekeningen van het project laten zien dat, wanneer het lukt de investerings- en startkosten ter waarde van 24.000,- euro te financieren, het project daarna financieel zelfstandig verder zou kunnen draaien.

Wilt u een bijdrage leveren aan dit project? Dit kan door uw gift over te maken op rekeningnummer NL68 SNSB 0927 5665 75 onder vermelding van “geitenfarm”.

Via deze site en nieuwsbrief houden wij u dan op de hoogte van de verdere ontwikkeling van dit project.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Wilde Ganzen, www.wildeganzen.nl, rekeningnummer NL53INGB000 00 40 000.

Logo van Wilde Ganzen


Nabwire Angelina

Nabwire werd veel te jong zwanger. Ze moest stoppen met haar school en verloor hierdoor het zicht op een toekomst. Gelukkig kon ze meedoen aan het Adopteer een Geit project. Tijdens de bijeenkomsten met andere tienermeisjes werd ze weer gemotiveerd om terug naar school te gaan. Maar kort daarna overleed Nabwires vader aan AIDS. Nabwire moest toch weer stoppen met school. Dankzij de organisatie PEFO kon haar schoolgeld wel worden betaald. Ook de vervolgopleiding tot verpleegster wordt gedeeltelijk door PEFO bekostigd. Voor het gedeelte dat Angeline zelf moet betalen gebruikt ze de geiten. Toen haar eerste geit kleintjes kreeg, kon ze een geit teruggeven aan het project. Een andere geit is verkocht voor schoolgeld. Op dit moment zijn er drie geiten waarvan er twee weer snel kleintjes zullen krijgen. Voor het schoolgeld voor haar zoontje komen de nieuwe geiten goed van pas! Nabwire is erg blij dat er nieuwe hoop is voor haar en haar zoontje!


Interview met Justine Ojambo- oprichter PEFO Uganda

Justine Ojambo is oprichter van PEFO Uganda. Hij en zijn twee broers werden zelf op jonge leeftijd wees. Ze hadden het geluk dat een Nederlandse missionaris hen ondersteuning bood. Daarom konden zij naar school en zelfs naar de universiteit. PEFO is opgericht door de 3 broers met het idee om ook andere weeskinderen de mogelijkheid te geven naar school te kunnen gaan. In dit interview vertelt Justine over de situatie van tienermoeders in zijn omgeving. Hij legt uit hoe belangrijk het is dat ook zij weer terug gaan naar school.


Nandera Rose Mary

Nandera werd zwanger toen ze nog maar 14 jaar oud was. Haar moeder stuurde haar weg. Nandera moest maar gaan trouwen. Dit was een heel moeilijke periode voor Nandera. Gelukkig mocht ze toch terugkomen bij haar moeder. Via een vriendin hoorde ze van het geitenproject van PEFO. Nandera deed mee en ontving een geit. Ook deed ze mee aan de naailessen die door PEFO werden gegeven. De geit kreeg jongen, 3 ervan verkocht ze. Nandera investeerde een deel in haar akkertje. Van de opbrengst hiervan kocht ze een nieuw stukje land. Inmiddels heeft Nandera haar eigen naaimachine kunnen kopen door middel van het geitenproject. Ze verdient nu zo’n €10,- per maand met het maken van kleding. Ze heeft nog 3 geiten en de moedergeit, die weer zwanger is. Ze vindt het zo fijn om een inkomen te hebben. Haar zoontje kan nu naar school, zonder problemen te hebben over schoolgeld.